Nadácia Civitas Christiana
Pekárska 29
917 01 TRNAVA
Slovenská republika

nadacia(a)civitaschristiana.sk

Osobné stretnutia po predchádzajúcej dohode.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SK24 5600 0000 0092 7799 0001
BIC: KOMASK2X

Nadácia Civitas Christiana je zapísaná v Registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/1245.

IČO: 53542312
DIČ: 2121463608