Nadácia Civitas Christiana je odhodlaná chrániť kresťanské tradície, rodinu a slobodu na Slovensku. Konfrontuje tak multikulturalizmus, gender ideológiu a kultúru smrti.

Chceme obnoviť našu slovenskú krajinu skrze jej kresťanské Cyrilometodské korene. Plánujeme to dosiahnuť zjednocovaním ľudí ktorí zdieľajú naše ideály prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov, organizovaním zhromaždení, protestov a odhaľovaním pravdy cez výskumnú a následne publikačnú činnosť.

Hodnotami ktorými sa riadime sú zodpovednosť, dôveryhodnosť a pracovitosť.

Cieľ

Nadácia Civitas Christiana bola založená v roku 2021 aby zastavila úpadok slovenskej kultúry a tradícií. Pod pojmom „slovenská kultúra“ rozumieme kultúru formovanú v civilizácii kresťanskej Európy, keďže je náš národ umiestnený v jej samom srdci. Ako fundamentálne princípy tejto civilizácie považujeme tradíciu, rodinu a súkromné vlastníctvo.

Prečo je dôležité brániť tieto princípy, ako tradíciu, rodinu a vlastníctvo? Na prvý pohľad sa tieto hodnoty môžu zdať ako náhodný mix. V skutočnosti sú práve tieto tri hodnoty piliermi jedinej skutočnej civilizácie – tej kresťanskej.

Zakladateľom Nadácie Civitas Christiana je Federácia Pro-Europa Christiana.