Site Loader

LOCATION

Pekárska 29, Trnava

Synovská prosba pápežovi Františkovi: Vypočujte prosbu Panny Márie z Fatimy a zasväťte Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!

Vaša Svätosť,

pri zjavení z 13. júla 1917 Panna Mária povedala trom malým pastierikom v Cova da Iria: „Prichádzam žiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímanie v prvé soboty. Ak budú moje prosby vypočuté, Rusko sa obráti a bude mier; ak nie, rozšíri svoje bludy po celom svete a nastanú vojny a prenasledovanie Cirkvi.“

13. júna 1929 v Kláštore sestier sv. Doroty v Tui (Španielsko), kam vstúpila sestra Lucia, sa jej Panna Mária v novom zjavení zverila: „Nastala chvíľa, keď Boh žiada Svätého Otca, aby v spojení so všetkými biskupmi sveta zasvätil Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a týmto spôsobom bude zachránené.“

Prosba bola odovzdaná Svätej stolici. Avšak za viac ako 90 rokov žiadny z pápežov nevykonal toto zasvätenie tak, ako to požadovala Panna Mária. Aj keď sa niektoré zasvätenia približovali týmto požiadavkám, žiadne z nich nespĺňalo všetky. A to skôr z dôvodov prirodzenej ako nadprirodzenej povahy: po prvé, považovalo sa za „politicky nekorektné“ znepáčiť sa jednému zo spojencov druhej svetovej vojny; neskôr bolo zasvätenie považované za škodlivé pre pokrok v úsilí o ekumenické zblíženie s moskovským patriarchátom; napokon sa namietalo, že úkon „zasvätenia“ možno vykonať len vo vzťahu k Bohu, ale nie k Panne Márii, ktorá by sa mala uspokojiť iba s aktom „zverenia“ osôb, miest, národov, atď.

Devastácia, ktorú invázne sily Ruska spôsobujú na hrdinskej Ukrajine, a hrozba 3. svetovej vojny, ktorá svetu predstavuje nerozvážne používanie čoraz smrteľnejších zbraní, naznačujú, že všetky doteraz vykonané zasvätenia Panna Mária neprijala. V opačnom prípade by bol jej sľub splnený, Rusko by už začalo cestu obrátenia a svet by mal skutočné vyhliadky na mier.

V najkritickejšej situácii, ktorou prechádzame od druhej svetovej vojny, keď ruské úrady a medzinárodní analytici dokonca upozorňujú na možnosť jadrovej vojny, napriek zlyhaniu čisto ľudských pokusov ukončiť konflikt diplomatickou cestou, je nevyhnutné obrátiť oči k Nebu a požiadať o pomoc Tú, ktorá prorokovala, čo sa teraz deje, a použiť prostriedky, ktoré sama naznačila, aby odvrátila katastrofu: zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré by vykonal pápež v spoločenstve so všetkými biskupmi sveta. Svätý Otče, my dolupodpísaní, v mene krvi tisícov obetí ruskej agresie, v mene sĺz miliónov Ukrajincov, ktorí boli nútení utiecť, alebo ktorí žijú v terore vo svojich domovoch, v mene miliónov katolíkov z celého sveta, ktorí súcitia s utrpením našich ukrajinských bratov, v mene všetkých čestných ľudí, ktorí túžia po mieri pre svet, Vás prosíme, aby ste využili plnosť svojej apoštolskej moci a vyzývame všetkých biskupov sveta, aby sa zjednotili s Vašou Svätosťou, zasväťte Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Nastal čas odložiť striktne ľudské a politické úvahy a prijať nadprirodzený postoj synovskej dôvery v účinnosť príhovor Panny Márie.

Aj počas Druhého vatikánskeho koncilu pred viac ako 50 rokmi dvaja brazílski biskupi predložili petíciu, inšpirovanú a napísanú prof. Pliniom Corrêa de Oliveirom so žiadosťou o toto zasvätenie Ruska. Petíciu podpísalo 512 koncilových otcov, no konsekrácia sa neuskutočnila. V rámci tejto historickej kontinuity uvádzame túto ďaľšiu prosbu.

Svätý Otče, nastal čas uskutočniť toto zasvätenie! Ak tak urobíte, Panna Mária obráti Rusko a privedie ho späť do lona svätej katolíckej Cirkvi, ktorú opustilo pred toľkými storočiami. Presvätá Bohorodička sa ujme tohto nádherného diela tým, že v ohnisku vojny zavládne mier a v pokojnom svete bude vládnuť srdce našej Matky: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“

Vaše gesto odvahy otvorí veľkolepú budúcnosť kráľovstva Panny Márie.

Vypočujte prosbu Panny Márie z Fatimy a zasväťte Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!

177 podpisov = 2% cieľa petície
0
10,000

Zdieľajte petíciu:

   

 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Civitas Christiana (IČO 53542312) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: titul, meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, petíciách projektoch a kampaniach a to tiež aj formou e-mailu / newsletteru. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, ale môžem jej kedykoľvek odvolať. Všetky moje práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.