Nadácia Civitas Christiana je súčasťou celosvetového hnutia TFP (Tratitio - Familia - Proprietas) - Tradícia, Rodina, Vlastníctvo.
Zakladateľom tohto hnutia je Plinio Corrêa de Oliveira.

(Foto: Facebook TFP Student Action - Europe)

Katolícky mysliteľ, autor, univerzitný profesor, novinár a prednášateľ – všetky z týchto pomenovaní pravdivo opisujú život profesora Plinia Corrêa de Oliveiru. Takýto popis je však akosi neúplný.

Skutočne je človekom, ktorého treba vidieť vo svetle čias, v ktorých žil.
Narodený v São Paule v Brazílii v roku Pána 1908, je zakladateľ TFP osobnosťou, ktorá vyniká v búrlivom storočí, v ktorom sa z neho stal muž viery, myslenia a činu.

Ak má byť vôbec definovaný, musí sa Plinio Corrêa de Oliveira najprv chápať ako ten, kto si nadovšetko vážil svoju katolícku vieru. Viera poznačila celý jeho život. Obrátil sa chrbtom k sľubnej politickej kariére a dal sa do služieb Cirkvi.

Toto životné zameranie sa začalo od jeho útleho detstva, keď mu jeho matka Lucilia Corrêa de Oliveira odovzdávala jej lásku ku Katolíckej Cirkvi a k Panne Márii.
Táto skorá formácia jeho matkou a neskôr jeho vzdelanie v jezuitskej škole boli základom v jeho horlivej prokatolíckej činnosti.

V roku Pána 1928 sa stal členom jednej z mariánskych kongregácií v São Paule a čoskoro sa stal jedným z ich hlavných vodcov a rečníkov.
V roku Pána 1933 pomáhal organizovať Katolícku volebnú ligu a bol zvolený do Národného Ústavného Zhromaždenia (parlamentu).
Ako najmladší kongresman v histórii Brazílie získal najväčší počet hlasov a pôsobil ako vodca katolíckeho bloku.

Po politickej kariére učil moderné a súčasné dejiny na Pápežskej katolíckej univerzite v São Paule, a takisto bol v tomto veľkom meste, ktoré má viac obyvateľov ako celý slovenský národ, tiež prvým prezidentom Arcidiecéznej rady katolíckych akcií.